historia-gdansk

Czy to historia gdańska czy historia krakowa...

łączy nas zamiłowanie do wszelkich informacji historycznych. 

Historia Sztuki

123

BIBLIA

Czym jest Biblia? „Biblia” inaczej „Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu”, to zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijańska jest to najbardziej znana księga na świecie.…
21

CZTERY EWANGELIE

Ewengelie to więcej niż tylko biografia Jezusa. Zawierają na przykład niewiele informacji o Jego młodości, a bardzo dużo 0 ostatnim tygodniu Jego życia oraz o…
lop

Stan badań – Dwór Artusa w Gdańsku

Stan badań Dwór Artusa w Gdańsku doczekał się wielu publikacji źródłowo-historycznych.[1] Jedną z ważniejszych powstałych w ostatnich latach  skupiających i przeprowadzających dogłębną analizę tematu jest…
wsi-imageoptim-rzym-panteon-fasada

Rzymski Panteon w architekturze XV-XVIIIw

Naśladownictwa koncepcji przestrzennej i stylowej rzymskiego Panteonu w architekturze od XVw do XVIIIw Sercem Rzymu było Forum Romanum- rynek, gdzie koncentrowało się życie polityczne i…
acwaw

Budowle renesansowe w Polsce

Na przełomie XVI i XVII wieku wybudowany został w Grocholinie przez Wojciecha Baranowskiego renesansowy dwór obronny zwany „zamkiem”, uważany za rzadki przykład budownictwa obronno –…
0

Sztuka Baroku w Polsce

Styl baroku w Polsce obejmował lata 1600-1710. Rozwijał się w czasie panowania królów dynastii Wazów Jana III i początków panowania Sasów. Potop szwedzki doprowadził kraj…
Historia Sztuki
Joanna Radajak

Santi Gucci

-ur. w 1538r., pochodził z Florencji, do Polski przybył prawdopodobnie w wieku 20 lat. -nadworny artysta Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Henryka Walezego –   Dla Zygmunta

Więcej
Historia Sztuki
Joanna Radajak

Architektura Renesansu w Polsce

Styl renesansowy dotarł do Polski kilkoma drogami. To, jakie odmiany stylu powstały w różnych rejonach Polski, zależało od dwóch czynników: tego kto był inwestorem nowych

Więcej
Historia Sztuki
Joanna Radajak

Malarstwo w sztuce Renesansu

Wyjątkowo silny w Polsce system cechowy tamował długo rozwój indywidualnej twórczości. Sprzyjał też przywiązaniu do tematycznych i ikonograficznych schematów gotyckich, które utrzymywały się przez długie

Więcej
Historia Sztuki
Joanna Radajak

Zamość

Założenia urbanistyczne miasta miały realizować renesansową koncepcję miasta idealnego. Plan miasta-twierdzy został dostosowany do miejscowych warunków terenowych, które zadecydowały o nadaniu założeniu urbanistycznemu kształtu wieloboku

Więcej
Historia Sztuki
Joanna Radajak

Malarstwo barokowe w Polsce

Barok zaznaczył się w sztuce, literaturze, architekturze między XVI a XVIII wiekiem. Barok nastąpił zaraz po renesansie sprzeciwiał się jego rozumowemu podejściu do rzeczywistości, skupiał się głównie

Więcej
Historia Sztuki
Joanna Radajak

Artyści Wawelu

Renesans w pierwszej połowie XVI w. był stylem dość wąskiej grupy mecenasów i fundatorów, zajmujących najwyższe miejsca w hierarchii społecznej, tj. króla, biskupów, magnatów. Osiągnięcia

Więcej