Architektura baroku II poł. XVIw do poł. XVIIIw

rozwiniętą perłę, albo inaczej perłę o nieregularnych kształtach; w języku francuskim baroqew XVI wieku oznaczało bogactwo ozdób. Barok w rozumieniu dzisiejszym oznaczał styl trwający od II połowy XVI wieku do 1760 roku, łącznie ze stylem rokokowym, który jest ostatnią fazą baroku. Styl barokowy był wyrazem przemian religijnych, społecznych i politycznych jakie powstały w drugiej połowie XVI wieku np. sobór w Trydencie, rozwój filozofii i nauk przyrodniczych, zanik idei średniowiecznych, czy w końcu początki organizacji państw na kontynencie amerykańskim. Barok narodził się we Włoszech, jako forma renesansu, największy wpływ na jego rozwój miał Michał Anioł, który dostrzegał w sztuce zmaganie się sił psychicznych i sił natury. Barok objął swym zasięgiem całą Europę aż po Rosję oraz kontynent amerykański. Do rozpowszechnienia się stylu przyczyniło się kilka czynników. Po pierwsze wzrastający na znaczeniu zakon Jezuitów, gdyż zakonnicy budowali swoje kościoły na wzór macierzystego Kościół Il Gesu w Rzymie, po drugie rozpowszechnienie wydawnictw podręcznikowych o architekturze, po trzecie włoscy artyści podróżujący po świecie rozpowszechniali własne wzory, w końcu dwory królewskie, które stanowiły wzorzec zachowań, stylu i budownictwa. Architektura barokowa miała więc cechy międzynarodowe wyraźniejsze niż inne dotychczasowe style.

Cechy stylu barokowego:

typy budowli wzorowane dokładnie na renesansie, ale „ze zwiększonym efektem optycznym”,

duży rozmach budowli,

monumentalizm,

ciężkie proporcje,

dynamika widziana w budynku, rzeźbie, malarstwie,

bogactwo dekoracji i form ornamentalnych,

przepych,

podporządkowanie wielu elementów jednemu głównemu,

występowanie silnych kontrastów form,

powierzchnia ścian wewnętrznych i zewnętrznych otrzymywała linię zmienną, stosowano cofnięcia elementów lub wyjścia naprzód,

bogactwo złotej polichromii,

zastosowanie światłocienia poprzez np. wygięcie elewacji,

silne podkreślenie przestrzeni,

zwracano dużą wagę na dekoracje rzeźbiarskie – charakterystyczne aniołki (zwane putta), girlandy, fantazyjne obramienia itp.,

bogata sztukateria,

zastosowanie bogactwa formy architektonicznej np: bryła, kopuła, wieżyczka, itp.,

stosowano pilastry pojedyncze lub zwielokrotnione, czyli filary ustawione tuż przy ścianie pełniące rolę dekoracyjną, ale też podtrzymujące budowle,

dużą popularnością cieszyły się kręcone kolumny szczególnie we wnętrzu budowli barokowej),

budowano obiekty o charakterze religijnym i świeckim,

przebudowywano fosy na aleje spacerowe oraz zamki obronnych na pałace,

ważną rolę zaczął spełnić ogrody jako element architektoniczny, najładniejszym przykładem był w Polsce pałac w Wilanowie,

zwrócenie uwagi na architekturę ogrodową – alejki, altanki, oranżerie, stawy, rzeźba ogrodowa itp.